Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho...

postavené na vlastnom redakčnom systéme

Naše posledné projekty

Modul albumy

« naspäť

Modul albumy

Automatické orezávanie náhľadov

Jednoduché vkladanie galérie do obsahu

Watermark

Označovanie prvkov priamo na fotografiách

Kategórie, zmena poradia fotografií, rôzne formáty

Kompletné fotogalériové riešenie obohatené o automatickú možnosť orezávania náhľadových obrázkov, pridávania tagov k fotografiám (známe označovanie - tagovanie na sociálnej sieti Facebook).

Stretli ste sa s ťažkopádnymi fotogalériami v iných systémoch? Tá naša vás prekvapí. Ponúka vám totiž jedným klikom pridanie viacerých obrázkov súčasne. Nemusíte sa trápiť s faktom, že vaše obrázky majú rôzne pomery strán. Systém z nich automaticky spraví pekné náhľady. Pri ich zobrazovaní si môžete vybrať jeden z viacerých tzv. Lightboxových zobrazení. Samozrejmosť je zaradenie albumu do jednej alebo viacerých kategórií, zmena poradia fotografií, ako aj pridanie watermarku – ochrannej známky k obrázku, aby ste mali istotu, že vaše fotografie sú chránené proti jednoduchému kopírovaniu.

Hľadáte pre svoje stránky vhodný redakčný systém, ale máte záujem nahliadnuť do administračného rozhrania ešte pred tým, ako sa rozhodnete?

Demo redakčného systému Redcon

Redakčný systém Redcon je vďaka svojej užívateľskej prívetivosti základom nielen veľkého počtu malých jednoduchých web stránok, ale aj rozsiahlych E-shopov pre medzinárodné organizácie.

Názory našich zákazníkov

Naša stránka po rokoch už potrebovala vynoviť a Daniel Kubinský sa podujal na túto prácu. Navrhol prehľadnú, praktickú stránku s príjemným dizajnom a to vo veľmi krátkom čase. Vysoko oceňujeme aj to, že stránka má jednoduchú administráciu a teraz si môžeme jednoduchým spôsobom aktualizovať údaje na našej stránke. Pozitívne hodnotíme aj prístup a komunikáciu s pánom Kubinským počas tvorenia stránky, ktorá prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni. Vždy pohotovo zareagoval a naše doplňujúce požiadavky flexibilne zapracoval. Ďakujeme.

Mgr. Norbert Ďurdík – správca farnosti Štefultov (http://stefultov.fara.sk)